Propositie

Propositie Emmens Financial Support

De opkomende zon aan de kust van Schotland, inspiratie……..

Emmens Financial Support is een nieuwe financiële dienstverlener die zich richt op ondersteuning van MKB ondernemingen op het gebied van:

TRANSPARANTIE & LIQUIDITEIT

Onder het thema TRANSPARANTIE (inzicht in uw bedrijfsvoering) levert Emmens Financial Support u de volgende diensten en producten:

 • een op uw organisatie afgestemde maandrapportage
 • inzicht in voor u kritische succesfactoren (KPI’s)
 • een versnelde maandafsluitingsprocedure
 • proces- en resultaat analyses (Business Control)
 • inzicht in uw kosten structuur en daarmee mogelijkheden tot besparing
 • een jaarrekening + dossier met specificaties voor een efficiënte accountantscontrole
 • begeleiding bij selectie en implementatie van een management informatie systeem
 • het fungeren als klankbord voor uw financieel beleid en uw financiële organisatie

Onder het thema LIQUIDITEIT (het beschikken over voldoende financiële middelen voor de bedrijfsvoering) levert Emmens Financial Support u de volgende diensten en producten:

 • begeleiding bij uw zoektocht naar een passende financiering
 • het opzetten van een financieel model, o.a. ten behoeve van financieringsaanvragen
 • cash flow forecasting, inzicht in uw toekomstige kasstromen
 • werkkapitaal, beheersing van uw werkkapitaal (voorraden, vorderingen en verplichtingen)
 • begeleiding bij het voldoen aan bank convenanten
 • treasury (het opstellen van een treasury beleid, treasury statuut)
 • cash management (o.a. het invoeren van een passend banksysteem)
 • begeleiding bij aan- en verkoop van ondernemingen en bedrijfsopvolging

Emmens Financial Support hanteert marktconforme tarieven, welke vooraf met u worden besproken. Ook wordt vooraf gezamenlijk een inschatting van de benodigde tijd gemaakt.