Propositie

Propositie Emmens Financial Support

Richt zich op ondersteuning van MKB ondernemingen op het gebied van:

TRANSPARANTIE & LIQUIDITEIT

Onder het thema TRANSPARANTIE (inzicht in uw bedrijfsvoering) levert Emmens Financial Support u de volgende diensten en producten:

 • een op uw organisatie afgestemde maandrapportage
 • inzicht in voor u kritische succesfactoren (KPI’s)
 • een versnelde maandafsluitingsprocedure
 • proces- en resultaat analyses (Business Control)
 • inzicht in uw kosten structuur en daarmee mogelijkheden tot besparing
 • een jaarrekening + dossier met specificaties voor een efficiënte accountantscontrole
 • begeleiding bij selectie en implementatie van een management informatie systeem
 • het fungeren als klankbord voor uw financieel beleid en uw financiële organisatie

Onder het thema LIQUIDITEIT (het beschikken over voldoende financiële middelen voor de bedrijfsvoering) levert Emmens Financial Support u de volgende diensten en producten:

 • begeleiding bij uw zoektocht naar een passende financiering
 • het opzetten van een financieel model, o.a. ten behoeve van financieringsaanvragen
 • cash flow forecasting, inzicht in uw toekomstige kasstromen
 • werkkapitaal, beheersing van uw werkkapitaal (voorraden, vorderingen en verplichtingen)
 • begeleiding bij het voldoen aan bank convenanten
 • treasury (het opstellen van een treasury beleid, treasury statuut)
 • cash management (o.a. het invoeren van een passend banksysteem)
 • begeleiding bij aan- en verkoop van ondernemingen en bedrijfsopvolging

Emmens Financial Support hanteert marktconforme tarieven, welke vooraf met u worden besproken. Ook wordt vooraf gezamenlijk een inschatting van de benodigde tijd gemaakt.